Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Enkel vegetasjon
Enkel vegetasjon
Kjell Fredriksen