Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Pause foran Kirkfjellet
Pause foran Kirkfjellet
Kjell Fredriksen