Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Jierdajavri
Jierdajavri
Kjell Fredriksen