Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Vegetasjon ved Jierdajavri
Vegetasjon ved Jierdajavri
Kjell Fredriksen