Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Bålkos i Gjerdalen
Bålkos i Gjerdalen
Kjell Fredriksen