Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Kjell Fredriksen