Hamar°y har av mange blitt kalt "der Nordland er som vakrest".

Denne rike og frodige naturen ga inspirasjon til dikteren Knut Hamsun.