Fra fotoutstillingen min på Tranøy Fyr

Foto Kjell Fredriksen

Tranøy Fyr
Tranøy Fyr
Tranøy Fyr
kjel@bluezone.no