Fra fotoutstillingen min på Tranøy Fyr

Foto Kjell Fredriksen

Jektanker på Tranøy
Jektanker på Tranøy
Jektanker på Tranøy
kjel@bluezone.no