Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Bru over Gjerdalselva
Bru over Gjerdalselva
Kjell Fredriksen