Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Gammel bru fra krigens dager
Gammel bru fra krigens dager
Kjell Fredriksen