Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Juoksa og Reinoksfjellet
Juoksa og Reinoksfjellet
Kjell Fredriksen