Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Stein på stein
Stein på stein
Kjell Fredriksen