Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Juoksa og reinoksfjellet
Juoksa og reinoksfjellet
Kjell Fredriksen