Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Foss ved Jierdajavri
Foss ved Jierdajavri
Kjell Fredriksen