Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Huldra i myrullmyra
Huldra i myrullmyra
Kjell Fredriksen