Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Foss i Stillelva
Foss i Stillelva
Kjell Fredriksen