Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Gjerdalsvannet
Gjerdalsvannet
Kjell Fredriksen