Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Fra Kautulus og ned Gjerdalen
Fra Kautulus og ned Gjerdalen
Kjell Fredriksen