Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Blomst i Gjerdalen
Blomst i Gjerdalen
Kjell Fredriksen