Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Anleggsveien opp til Reinoksvannet
Anleggsveien opp til Reinoksvannet
Kjell Fredriksen