Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Furu i Gjerdalen
Furu i Gjerdalen
Kjell Fredriksen