Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Demningen foran Reinoksvannet
Demningen foran Reinoksvannet
Kjell Fredriksen