Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Elva forseres
Elva forseres
Kjell Fredriksen