Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Fotograf i aksjon
Fotograf i aksjon
Kjell Fredriksen