Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Myrull foran Kirkfjellet
 Myrull foran Kirkfjellet
Kjell Fredriksen