Gjerdalen - en perle av de skjeldne i Indre Hamarøy og Sørfold

Foto v/Kjell Fredriksen

Kobbskarelva
Kobbskarelva
Kjell Fredriksen